נהלי הרשמה, היעדרות וביטול

נהלי רישוםן היעדרות וביטולים קייטנות "בתי הספר של החופש הגדול" משרד החינוך וקייטנות גני הילדים:
•השתתפות הילד בקייטנה מותנה בהגשת אישור הצהרת בריאות וטופס ליווי חתום על ידי אחד ההורים
•לא יתאפשר רישום לאחר סיום מועד ההרשמה
•לא יתאפשר רישום חלקי
ארוחות בוקר:
בתי ספר - יש להביא כריך ושתיה מהבית
גני ילדים - כולל ארוחת בוקר
ביטולים:
ניתן לבטל את ההשתתפות בקייטנה בהחזר תשלום מלא, עד ליום סיום
ההרשמה 23.6.2022 ויתאפשר בכתב בלבד במייל: mbe@ramat-gan.muni.il
אין ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו
הנחות:
בן משפחה שני - 50% הנחה. בן משפחה שלישי ומעלה – ההשתתפות ללא עלות. ההטבה הינה על מחיר הקייטנה הנמוך מביניהם.בנוסף, הורים יחידים - 25% הנחה על הילד הראשון.
עולים ופליטים שהגיעו בשנת 2022 - ללא עלות. ילדים עם צרכים מיוחדים - 50% הנחה, בכפוף
להגשת אישור ביטוח לאומי במייל, בציון שם הקייטנה אליה נרשמתם.
קייטנות מקצועיות, סדנאות ומחנות קיץ
•השתתפות הילד בקייטנה מותנה בהגשת אישור הצהרת בריאות וטופס ליווי חתום על ידי אחד ההורים
•לא יתאפשר רישום חלקי
•פתיחת הקייטנה מותנית במספר מינימום של משתתפים.
•מספר המקומות מוגבל
•תכנית הקייטנה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה
•בתאריך 7.8.2022 , ט' באב, הפעילות תסתיים בשעה 13:00
ארוחת בוקר:
יש להביא כריך ושתייה מהבית.
ביטולים:
ביטול השתתפות בקייטנה בהחזר תשלום מלא, עד 10 ימים לפני מועד פתיחת קייטנה. לאחר מועד זה ינוכו דמי ביטול בסך 50 ₪. ביטול יתאפשר בכתב בלבד במייל:
mbe@ramat-gan.muni.il
אין ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו היעדרות בגין מחלה/בידוד: החזר כספי יאושר לאחר 6 ימי היעדרות רצופים ומעלה זאת בכפוף להגשת בקשה בכתב בצירוף אישור רפואי מתאים/ אישור בגין בידוד. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ 7- ימים ממועד סיום הקייטנה.
תקופת הסתגלות של יומיים ראשונים בלבד! במקרה של ביטול בטווח יומיים אלו ינוכה, בנוסף לדמי הביטול, הסכום היחסי של הימים בהם השתתף הילד בקייטנה ועוד יום נוסף, לאחר מכן
לא יתאפשר החזר כספי.
בית עמנואל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד בקייטנה בשל התנהגות או מעשים המפריעים למהלך התקין של הקייטנה.
הנחות:
בן משפחה שני - 10% הנחה מהמחיר הנמוך. בן משפחה שלישי ומעלה 10% הנחה על כל קייטנה.
מעבר למוגדר מעלה, ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, הניתן להורדה מאתר האינטרנט או לקבלו במשרדי החברה. אין כפל הנחות.

ט.ל.ח