ניצנים פלוס בבתי ספר

ניצנים פלוס בבתיה"ס לתלמידי כיתות א-ג
הרשמה לשנה"ל תשפ"ג  בטלפון 03-6757400 שלוחה 2
 
תחילת הפעילות יום חמישי 1.9.2022

הפעילות מתקיימת בימים ראשון עד חמישי החל משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:30 (בימי שישי לא מתקיימת פעילות )
בימי חופשות מלימודים, תתקיים הפעילות החל משעות הבוקר בהתאם ללוח הפעילות השנתי
הילדים נהנים מארוחת צהריים חמה, מזינה ובריאה שהורכבה ע"י דיאטנית ילדים ובפיקוח ואישור משרד הבריאות, מקבלים סיוע בשיעורי בית ומשתתפים במגוון חוגים ופעילויות
*טרם פורסם ע"י משרד החינוך המתווה לפעילות ניצנים בחופשות חנוכה ופסח. הודעה על כך תימסר בהמשך
*אין אפשרות לרישום חלקי עבור הפעילות, וכך גם אין אפשרות לתשלום חלקי.

מפעלי בית עמנואל שמה לה למטרה לחנך גם לתזונה בריאה ונכונה.

בעידן המודרני, השימוש במזון מוכן מהיר, העשיר בשומן ונתרן, לצד הצריכה העודפת של ממתקים ושתייה מתוקה, עומד בסתירה לרצון לשמור על בריאות ילדינו ועל רכיבי המזון הדרושים לשם גדילתם.
מתוך מחשבה והבנה שמסגרת המועדונית / צהרון מספקת את הארוחה העיקרית של הילדים במהלך היום, החברה שכרה שירותיהם של אנשי מקצוע בתחום, ביניהם דיאטנית ילדים קלינית, ובסיועם נבנה תפריט חדש בריא ואיכותי יותר. כמו כן נבחרו בקפידה חברות המזון על מנת לספק את הדרישות החדשות.
“הצלחת המנצחת”, תזונתית ובריאותית, מורכבת מחלבון איכותי, מנת פחמימה וירקות, משתנה במהלך השבוע על מנת לענות על עיקרון של גיוון ואיזון תזונתי.

אנו מאמינים שככל שמתחילים לחנך לתזונה נכונה והרגלים בריאים בגילאים קטנים, כך ניתן להטמיעם ולשמרם לאורך זמן, גם בחיים הבוגרים
לוח פעילות לשנה"ל תשפ"ב
 

בית עמנואל (חל"צ) מברכת אתכם, הורים וילדים יקרים, על שבחרתם לשתף ולהשתתף בפעילויות השונות אותן מקיימת החברה במהלך שנת הפעילות.


1 . אופן ותנאים לרישום:
רישום באמצעות האינטרנט יתקבל במשרדי החברה רק לאחר השלמת הפרטים האישיים, פרטי אמצעי התשלום, הצהרת הבריאות וסימון שדות החובה. אישור סופי בדבר רישום ילדיכם
לפעילויות החברה השונות, יינתן להורים לאחר סיום תהליך ההרשמה ומילוי הטפסים השונים (דוגמת טופס ליווי והצהרת בריאות), וייכנס לתוקף עם ביצוע החיוב הראשון. האחריות על מילוי טופסי בריאות וליווי חלה על הרושם ומהווה תנאי לקבלה לפעילות.
פתיחת קבוצת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים, בהתאם לסוג הפעילות שנקבע מראש. אין אפשרות לרישום חלקי עבור הפעילויות, וכך גם אין אפשרות לתשלום חלקי.
בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות לשנות התוכניות והתכנים לפי שיקול דעתה.
תוכנית הפעילות והנחיות לנרשם יועברו לנרשמים בסמוך למועד פתיחת הפעילות.

2 . אמצעי ותנאי תשלום:
התשלום בגין הפעילות מתבצע בתחילת כל חודש עבור הפעילות של אותו החודש.
אמצעי התשלום ופריסת התשלומים תלויים בסוג הפעילות:
לצהרוני גני הילדים מחודש ספט` - 30 ביוני, ב- 10 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
לניצנים פלוס בבתי הספר מחודש ספט` - 30 ביוני, ב- 10 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.

3 . ביטול השתתפות בפעילות:
בקשות לביטול השתתפות בפעילות תתקבלנה בכתב בלבד, לכתובת מייל: mbe@ramat-gan.muni.il
טלפון משרדי החברה- מחלקת רישום: 03-6757400 שלוחה 2

יש להגיש בקשה לביטול השתתפות בכתב, לכתובת מייל mbe@ramat-gan.muni.il, עד ליום 14 בכל חודש. הביטול ייכנס לתוקפו החל מ15 לאותו חודש, ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי. בקשות שיתקבלו מאוחר יותר ועד ל- 28 בכל חודש, ייכנס הביטול לתוקפו בתחילת החודש העוקב, ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי החל מתחילת החודש העוקב. בקשות יתקבלו עד 30.4 בלבד כולל.
בקשות שתוגשנה לאחר המועדים האמורים מעלה, לא תתקבלנה ולא יינתן החזר כספי.
בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותו/ה של ילד/ה מכל פעילות אשר התנהגות או מעשים שלו/ה ו/או של הוריו/ה יפריעו למהלך תקין של הפעילות, ו/או יסכנו את הילד/ה או ילדים אחרים.
בית עמנואל (חל"צ) רשאית להפסיק לאלתר השתתפות ילד/ה בפעילות במידה ולא יכובדו אמצעי התשלום.

4 . החזר כספי בגין היעדרות בשל מחלת הילד/ה
החזר יינתן בכפוף לבקשה בכתב ולהמצאת אישור רפואי המעיד על היעדרות הילד/ה למשך 6 ימי מחלה רצופים ויותר. בקשה להחזר + אישור רפואי יוגשו תוך 10 ימים מיום המחלה האחרון, לכל המאוחר.

5 . החזר כספי בגין היעדרות בשל נגיף הקורונה
במקרים בהם גן/כיתה/ מעון/חוג הופסקה הפעילות עקב כניסת כלל המסגרת לבידוד, יבוצע החזר כספי מלא מהיום הראשון.
במקרים של בידוד פרטני החזר כספי יתבצע לאחר הצגת אישור רפואי בכפוף למדיניות החזרי ימי המחלה כפי שנהוג ופורסם .

6 . הנחות
בצהרוני גני הילדים /ניצנים פלוס - 2 ילדים משתתפים במסגרת צהרון/ ניצנים פלוס - 10% על הילד השני (מהמחיר הנמוך) 3 ילדים משתתפים במסגרות צהרון/ ניצנים פלוס 10% הנחה על כלל הסכום

7 . פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת החברה
א. החברה תהיה רשאית שלא להפעיל את המסגרות (מעונות, צהרונים, ניצנים, חוגים) בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת החברה כגון: מלחמה, מזג אוויר, מגיפה וכד` במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם המסגרת לא פעלה. ההחלטות
באשר להפעלת המסגרות יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק בעניין הפעלה של מסגרות חינוך בלתי פורמאליות.
ב. במקרה של שביתה מלאה, תבחן אפשרות להפעיל את המסגרות בשעות הבוקר (מעונות, צהרונים, ניצנים) החל מהיום השלישי לשביתה. דהיינו החל מהשעה 07:30 ועד לשעה 16:30 .בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף . זאת על בסיס רישום מוקדם.
ג. מובהר כי פעילות המסגרות מותנית בכך שהרשות תעמיד לרשות החברה את השטח הדרוש לשם כך. החברה לא תהיה אחראית כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי העיריה או
החברה שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין בחברה/ איחוד מסגרות.