שיפור שחייה-קיץ

חוג קיץ, 2 חודשי פעילות בחודשים יולי אוגוסט

פעמיים בשבוע (במהלך כל ימות השבוע) בקבוצות
השיבוץ בקבוצות בהתאם לרמת השחייה וגיל לאחר אבחון