צהרונים בגני הילדים

הצוות החינוכי בצהרון כולל מדריכה/גננת ותומכת חינוך, אשר ילוו את ילדיכם ויעניקו להם מסגרת חינוכית, מעשירה ותומכת.
אנו מקפידים על סדר יום נעים אשר ישלים את פעילות הבוקר וכולל פעילות יצירה וחוגי העשרה שמותאמים למאפייני הגיל ולשעה ביום.
הילדים נהנים מארוחת צהריים חמה ומזינה בפיקוח ואישור משרד הבריאות.

הרשמה מאוחרת לשנה"ל תשפ"ג תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד
בין התאריכים: 1.6.2022-15.6.2022.

שעות פעילות הצהרונים: בין השעות 17:00-14:00, ארוחה חמה ופעילות העשרה.
ימי פעילות הצהרון- מחודש ספטמבר ועד לחודש יוני, בימים א-ה
ההרשמה לצהרון כוללת את פעילות הבוקר בחופשות גני הילדים בימים נבחרים וע"פ לוח החופשות שמתפרסם, אך אינה כוללת את פעילות הבוקר בחופשת חנוכה ובפסח. מידע על כך יתפרסם בכפוף למתווה משרד החינוך במסגרת "בית הספר של החגים"

התשלומים יתבצעו באופן מקוון.
הצהרונים מוכרים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
*ייתכנו שינויים בתשלומי הגבייה בהתאם להנחיות משרד החינוך
* הרישום בכפוף לנהלי ביטול והחזרים כמפורט באתר
קייטנת הבוקר בחודש יולי בין השעות 7:30 – 13:30, פעילות הצהרון בין השעות 16:30-13:30, פרטים יתפרסמו לקראת הקיץ.

הורים יקרים,

בשעה טובה, משרד הכלכלה אישר את סמלי המוסד עבור הצהרונים של בית עמנואל לשנת הלימודים תשפ"ב וניתן להגיש בקשות לסבסוד עלות הצהרון להורים עצמאיים הזכאים לכך על פי הקריטריונים!

מבחני התמיכה לצהרונים תשפ"ב וכן טבלת השתתפות בצהרונים, פורסמו באתר האגף למעונות יום -זרוע העבודה
המערכת פתוחה לקליטת שאלוני הרשמה, מהרו להירשם >>>להגשת בקשה
יש למלא את הטופס המצ"ב ולציין מוטב צהרון-שימו לב שהינכם ממלאים את הטופס עם מספר הצהרון בהתאם למופיע באישור המצורף.

לקבלת הסבסוד מתחילת שנה או מחודש כניסת הילד למסגרת (המאוחר מבניהם) על הבקשה להתקבל במוקד עד לתאריך 31/3/2022.
בקשת סבסוד אשר תתקבל החל מ1/4/2022 הזכאות תחל מהחודש שקדם לקבלת בקשת הסבסוד במוקד.
ניתן לפנות למוקד הדרגות במספר 2969* שלוחה 2 בימים ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 עד 16:00

לאישור וחתימה על הטופס יש להעביר את הטופס המלא למייל Aviva-dr@ramat-gan.muni.il

מספר מוטב לארגון: 40000297
מספר ארגון: 1573
 
 

נהלי רישום וביטול השתתפות בפעילות

בית עמנואל (חל"צ) מברכת אתכם, הורים וילדים יקרים, על שבחרתם לשתף ולהשתתף בפעילויות השונות אותן מקיימת החברה במהלך שנת הפעילות.


1 . אופן ותנאים לרישום:
רישום באמצעות האינטרנט יתקבל במשרדי החברה רק לאחר השלמת הפרטים האישיים, פרטי אמצעי התשלום, הצהרת הבריאות וסימון שדות החובה. אישור סופי בדבר רישום ילדיכם
לפעילויות החברה השונות, יינתן להורים לאחר סיום תהליך ההרשמה ומילוי הטפסים השונים (דוגמת טופס ליווי והצהרת בריאות), וייכנס לתוקף עם ביצוע החיוב הראשון. האחריות על מילוי טופסי בריאות וליווי חלה על הרושם ומהווה תנאי לקבלה לפעילות.
פתיחת קבוצת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים, בהתאם לסוג הפעילות שנקבע מראש. אין אפשרות לרישום חלקי עבור הפעילויות, וכך גם אין אפשרות לתשלום חלקי.
בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות לשנות התוכניות והתכנים לפי שיקול דעתה.
תוכנית הפעילות והנחיות לנרשם יועברו לנרשמים בסמוך למועד פתיחת הפעילות.

2 . אמצעי ותנאי תשלום:
התשלום בגין הפעילות מתבצע בתחילת כל חודש עבור הפעילות של אותו החודש.
אמצעי התשלום ופריסת התשלומים תלויים בסוג הפעילות:
לצהרוני גני הילדים מחודש ספט` - 30 ביוני, ב- 10 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
לניצנים פלוס בבתי הספר מחודש ספט` - 30 ביוני, ב- 10 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.

3 . ביטול השתתפות בפעילות:
בקשות לביטול השתתפות בפעילויות השונות תתקבלנה בכתב בלבד
בניצנים פלוס בבתי הספר ובצהרוני גני הילדים - יש להגיש בקשה לביטול השתתפות בכתב, לכתובת מייל mbe@ramat-gan.muni.il , עד ליום 14 בכל חודש. הביטול ייכנס לתוקפו החל מ 15 לאותו חודש, ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי. בקשות שיתקבלו מאוחר יותר ועד ל- 28 בכל חודש, ייכנס הביטול לתוקפו בתחילת החודש העוקב, ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי החל מתחילת החודש העוקב.
בקשות יתקבלו עד 30.4 בלבד כולל.
בקייטנות הקיץ- יש להגיש בקשה לביטול השתתפות בכתב בלבד, עד ליום ה- 23 בחודש יוני, לאחר מועד זה יגבה 50 ₪ דמי טיפול, את הבקשה יש להעביר לכתובת מייל: mbe@ramat-gan.muni.il
בכל הקייטנות תינתן תקופת הסתגלות של יומיים ראשונים בלבד של הפעילות. בתום 2 ימי הפעילות הראשונים, במידה וההורים מעוניינים לבטל השתתפות ילדיהם, יש להגיש בקשה בכתב בלבד, באמצעות פקס/דואר למחלקה הרלוונטית, ויינתן החזר כספי תוך קיזוז ימי הפעילות בהם
השתתף/ה הילד/ה + 50 ₪ דמי טיפול.
בקשות שתוגשנה לאחר המועדים האמורים מעלה, לא תתקבלנה ולא יינתן החזר כספי.
בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותו/ה של ילד/ה מכל פעילות אשר התנהגות או מעשים שלו/ה ו/או של הוריו/ה יפריעו למהלך תקין של הפעילות, ו/או יסכנו את הילד/ה או ילדים אחרים.
בית עמנואל (חל"צ) רשאית להפסיק לאלתר השתתפות ילד/ה בפעילות במידה ולא יכובדו אמצעי התשלום.
 
טלפון משרדי החברה- מחלקת רישום: 03-6757400 שלוחה 2


4 . החזר כספי בגין היעדרות בשל מחלת הילד/ה
פעילות בניצנים פלוס בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות, החזר יינתן בכפוף לבקשה בכתב ולהמצאת אישור רפואי המעיד על היעדרות הילד/ה למשך 6 ימי מחלה רצופים ויותר. בקשה להחזר + אישור רפואי יוגשו תוך 10 ימים מיום המחלה האחרון, לכל המאוחר.

5 . החזר כספי בגין היעדרות בשל נגיף הקורונה
במקרים בהם גן/כיתה/ מעון/חוג הופסקה הפעילות עקב כניסת כלל המסגרת לבידוד, יבוצע החזר כספי מלא מהיום הראשון.
במקרים של בידוד פרטני החזר כספי יתבצע לאחר הצגת אישור רפואי או סמס בידוד בכפוף למדיניות החזרי ימי המחלה כפי שנהוג ופורסם בכל מחלקה.

6 . הנחות
בצהרוני גני הילדים /ניצנים פלוס - 2 ילדים משתתפים במסגרת צהרון/ ניצנים פלוס - 10% על הילד השני (מהמחיר הנמוך) 3 ילדים משתתפים במסגרות צהרון/ ניצנים פלוס 10% הנחה על כלל הסכום

7 . פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת החברה
א. החברה תהיה רשאית שלא להפעיל את המסגרות (מעונות, צהרונים, ניצנים, חוגים) בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת החברה כגון: מלחמה, מזג אוויר, מגיפה וכד` במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם המסגרת לא פעלה. ההחלטות
באשר להפעלת המסגרות יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק בעניין הפעלה של מסגרות חינוך בלתי פורמאליות.
ב. במקרה של שביתה מלאה, תבחן אפשרות להפעיל את המסגרות בשעות הבוקר (מעונות, צהרונים, ניצנים) החל מהיום השלישי לשביתה. דהיינו החל מהשעה 07:30 ועד לשעה 16:30 .בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף . זאת על בסיס רישום מוקדם.
ג. מובהר כי פעילות המסגרות מותנית בכך שהרשות תעמיד לרשות החברה את השטח הדרוש לשם כך. החברה לא תהיה אחראית כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי העיריה או
החברה שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין בחברה/ איחוד מסגרות.