יזמות טכנולוגיה ומדע

יזמות טכנולוגיה ומדע

גילאים תחום מיקום שם החוג ימים
מידע ופרטים
אלקטרוניקה מתחילים חוג טכנולוגי המקנה ידע במושגי יסוד אלקטרוניקה.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 16:30:00-17:15:00
מחיר
מחיר לחודש:180₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה חומרים - מרכז חרוזים 1 ביאליק 134 ר"ג.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לתקופה:269₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
כניסה לעולם התכנות, לימוד לחשיבה טכנולוגית ופיתוח עולמות וירטואלים
ימי פעילות
החוג יתקיים בימים ג,ג,ג
בשעות:
ג - 13:30:00-14:30:00ג - 14:30:00-15:30:00ג - 15:30:00-16:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
בן אנא לטיפולך מלל קבוע לכולם
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 17:00:00-17:45:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 16:00:00-17:00:00
מחיר
מחיר לחודש:190₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטק כיתות א-ב ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות. * תוספת תשלום חד פעמי 50 ש"ח לרכישת דיסק און קי
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ב
בשעות:
ב - 16:30:00-17:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטקכיתות ה-ח ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ה
בשעות:
ה - 14:30:00-15:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה כיתות א-ד ג`ודו מתקיים בכיתה בהלל
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 15:10:00-15:55:00
מחיר
מחיר לחודש:185₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה - ילדים ילמדו כיצר לקרוא מעגלים חשמליים משרטוט, וכיצד להרכיב מעגל חשמלי על בסיס ציור. בתהליך הלמידה ילדים ירכיבו סוגים רבים ושונים של מעגלים, אבות טיפוס לכל מיני מכשירים אלקטרוניים ומכשירים המשמשים בחיי היומיום.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 15:00:00-15:45:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
בן אנא לטיפולך מלל קבוע לכולם
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 16:15:00-17:00:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 12:50:00-14:20:00
מחיר
מחיר לתקופה:269₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה מתקדמים חוג טכנולוגי חדשני הפותח בפני המשתתפי/ות את עולם האלקטרוניקה, מקנה יידע ומושגי יסוד , דיוק *עלות חומרים בנוסף למחיר החודשי של החוג .
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ב
בשעות:
ב - 18:00:00-18:45:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטק כיתות ג-ד ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 13:30:00-14:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
חומרים אלקטרוניקה א-ד חומרים לאלקטרוניקה
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 15:00:00-15:45:00
מחיר
מחיר לתקופה:269₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה-ילדים ילמדו לקרוא מעגלים חשמליים משרטוט וכיצד להרכיב מעגל חשמלי על בסיס ציור, בתהליך הלמידה ילדים ירכיבו סוגים רבים ושונים של מעגלים, אבות טיפוס לכל מיני מכשירים אלקטרוניים ומכשירים המשמשים לחיי היומיום.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 12:50:00-13:35:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה ג` ומעלה חוג טכנולוגי חדשני המקנה ידע במושגי יסוד באלקטרוניקה,פיתוח יכולות מוטוריות עדינות,דיוק וסדר . החוג מועבר גם באמצעות הלוח החכם של המדריך המאפשר למידה בשיטת ההקרנה הניידת של מהלכי השיעור.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 13:35:00-14:20:00
מחיר
מחיר לחודש:0.990000009536743₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 14:15:00-15:00:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
חומרים לחוג אלקטרוניקה חומרים לחוג אלקטרוניקה 269 ש"ח
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לתקופה:269₪
מידע ופרטים
הקניית ידע ומושגי יסוד באלקטרוניקה דיוק וסדר במהלך החוג נבנה פרוייקטים מיוחדים ומרתקים הנשארים ברשות התלמידים מיועד לבנים ובנות כאחד
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 14:45:00-15:30:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 13:30:00-14:15:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה א-ב - מרכז חרוזים 1 ביאליק 134 ר"ג.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 17:30:00-18:15:00
מחיר
מחיר לחודש:190₪
מידע ופרטים
רובוטיקה-מהנדסי הדור הבא
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 17:30:00-18:30:00
מחיר
מחיר לחודש:195₪
מידע ופרטים
כניסה לעולם התכנות, לימוד לחשיבה טכנולוגית ופיתוח עולמות וירטואלים
ימי פעילות
החוג יתקיים בימים ג,ג,ג
בשעות:
ג - 13:30:00-14:30:00ג - 14:30:00-15:30:00ג - 15:30:00-16:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטק כיתות א-ב ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ב
בשעות:
ב - 13:30:00-14:30:00
מחיר
מחיר לחודש:220₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה כיתות א-ב חוג טכנולוגי חדשני הפותח בפני הילדים/דות את עולם האלקטרוניקה, מקנה יידע ומושגי יסוד באלקטרוניקה דיוק וסדר.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 12:50:00-13:35:00
מחיר
מחיר לחודש:180₪
מידע ופרטים
רובוטיקה-מהנדסי הדור הבא
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 16:30:00-17:30:00
מחיר
מחיר לחודש:195₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ב
בשעות:
ב - 14:30:00-15:30:00
מחיר
מחיר לחודש:220₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה- חומרים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 13:40:00-14:25:00
מחיר
מחיר לתקופה:269₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטק ה`-ז ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות. * תוספת תשלום חד פעמי 50 ש"ח לרכישת דיסק און קי
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
תכנות משחקים בסקראץ,תכנות זו שפה חשובה כמו אנגלית וחשיבה תכנותית, סדר פעולות,דיוק.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 14:00:00-15:00:00
מחיר
מחיר לחודש:0.990000009536743₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 16:30:00-17:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
חוג טכנולוגי חדשני המקנה ידע במושגי יסוד באלקטרוניקה,פיתוח יכולות מוטוריות עדינות,דיוק וסדר . החוג מועבר גם באמצעות הלוח החכם של המדריך המאפשר למידה בשיטת ההקרנה הניידת של מהלכי השיעור.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 12:50:00-13:35:00
מחיר
מחיר לחודש:0.990000009536743₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה מתקדמים 7-12 חוג טכנולוגי המקנה ידע במושגי יסוד אלקטרוניקה
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לחודש:180₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה ג ומעלה אלקטרוניקה-ילדים ילמדו לקרוא מעגלים חשמליים משרטוט וכיצד להרכיב מעגל חשמלי על בסיס ציור, בתהליך הלמידה ילדים ירכיבו סוגים רבים ושונים של מעגלים, אבות טיפוס לכל מיני מכשירים אלקטרוניים ומכשירים המשמשים לחיי היומיום.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 13:35:00-14:20:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטק כיתות א-ב ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 15:30:00-16:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 14:30:00-15:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 17:00:00-18:00:00
מחיר
מחיר לחודש:190₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה מתקדמים אלקטרוניקה מתקדמים - מרכז חרוזים 1 ביאליק 134 ר"ג.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 16:00:00-16:45:00
מחיר
מחיר לחודש:190₪
מידע ופרטים
הקניית ידע ומושגי יסוד באלקטרוניקה דיוק וסדר במהלך החוג נבנה פרוייקטים מיוחדים ומרתקים הנשארים ברשות התלמידים מיועד לבנים ובנות כאחד
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ג
בשעות:
ג - 14:00:00-14:45:00
מחיר
מחיר לחודש:175₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 15:30:00-16:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
תכנות משחקים בסקראץ,תכנות זו שפה חשובה כמו אנגלית וחשיבה תכנותית, סדר פעולות,דיוק.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 13:00:00-14:00:00
מחיר
מחיר לחודש:0.990000009536743₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטק כיתות ה`-ח` ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה ג+ - מרכז חרוזים 1 ביאליק 134 ר"ג.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 16:45:00-17:30:00
מחיר
מחיר לחודש:190₪
מידע ופרטים
ללמוד את מקצוע העתיד ברמה גבוה והכל בחוג אחד. חסיפה למערכות טכנולוגיות עתידניות. * תוספת תשלום חד פעמי 50 ש"ח לרכישת דיסק און קי
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ב
בשעות:
ב - 14:30:00-15:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
אלקטרוניקה כיתות ג-ו חוג טכנולוגי חדשני הפותח בפני הילדים/דות את עולם האלקטרוניקה, מקנה יידע ומושגי יסוד באלקטרוניקה דיוק וסדר.
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 13:35:00-14:20:00
מחיר
מחיר לחודש:180₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום
בשעות:
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ד
בשעות:
ד - 17:30:00-18:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום א
בשעות:
א - 13:35:00-14:20:00
מחיר
מחיר לחודש:0.990000009536743₪
מידע ופרטים
מבוכים ודרקונים ד`-ה` חוג המפתח מיומניות חברתיות וחשיבה יצירתית ע"י דמיון בעולם הפלאים
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ה
בשעות:
ה - 16:00:00-17:30:00
מחיר
מחיר לחודש:200₪
מידע ופרטים
כניסה לעולם התכנות, לימוד לחשיבה טכנולוגית ופיתוח עולמות וירטואלים
ימי פעילות
החוג יתקיים בימים ג,ג,ג
בשעות:
ג - 13:30:00-14:30:00ג - 14:30:00-15:30:00ג - 15:30:00-16:30:00
מחיר
מחיר לחודש:230₪
מידע ופרטים
מחשבים והייטק כיתות ג-ד
ימי פעילות
החוג יתקיים ביום ה
בשעות:
ה - 13:30:00-14:30:00
מחיר
מחיר לחודש:190₪